บริการของเรา

บริการด้านลูกค้า

  • ในบ้านบริการทางการแพทย์
  • ครั้งแรกที่โรคเอดส์และการประเมินผลทางการแพทย์ครั้งแรก
  • บริการทางการแพทย์เมื่อความต้องการทางคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยนอก Sriphala
  • รายงานทางการแพทย์และ / หรือบริการประกันการประสานงาน
customer-

staff1-

บริการด้านพนักงาน

  • โรคเอดส์ครั้งแรกและการประเมินเบื้องต้น
  • บริการทางการแพทย์เมื่อความต้องการทางคลินิกที่ดูแลผู้ป่วยนอก Sriphala
  • ใบรับรองแพทย์และ / หรือการประกัน, บริการประสานงานสวัสดิการสังคม